Altın Dedektörü ve Metal Dedektörler

Altın Dedektörü ve Metal Dedektörler
Altın Dedektörü ve Metal Dedektörler

 Altın dedektörü genellikle her tür metalin yanı sıra özellikle altın bulabilmek amacını gütmektedirler.
Altın, özellikleri ve referansları bakımından, metal skalasında diğer metal cinsleri ile çok yakın şekilde konumlanmıştır. Altın dedekörleri özellikle bu referansa karşı yüksek hassasiyet gösterecek şekilde yapım edilirler. Altının organik şartlarda bulunmuş olduğu yerler genellikle yüksek mineral içeren toprak ve arazilerdir. Bu tür arazilerde kararlı şeklide çalışabilecek bir dedektör üretmek ise başlıca bir teknolojiyi ve üretim tecrübesini gerektirir. Piyasada bulunan dedektörlerin birçoğu bu özelliğe sahip değildir.
Altın dedektörü ve Altın dedektörlerinin en önemli özelliği, engelleyici öteki unsurları bertaraf ederek sadece altın ve diğer metallere konsantre olabilmesidir. Kısaca taş yada kaya altında kalmış çok minik bir altın cürufu bile toprak altından keşfedebilmektir. Altın dedektörü toprak yapısında dengeleri bozabilecek yüksek mineral seviyelerine karşı kararlı davranacak, derinliğinden ve gücünden kayıp vermeyecek cihazlardır. Bu da üstün bir teknoloji, ileri mühendislik ve yoğun bir tecrübeyle mümkün olabilecek çalışmaların ürünü olduğu demektir.Sadece aletin kendisi değil, bobinden kablosuna, konstrüksiyonundan bütün ince detaylarına kadar yüzlerce, binlerce tecrübe etme ve sonuç ilişkileri ile oluşturulmuş, üretimi gerçekleşirilmiş olacaktır.Altın doğada çoğu zaman yoğun mineralli topraklarda bulunmaktadır. Bu tür topraklarda dengeli ve müessir çalışabilecek dedektör sayısı sanıldığından daha da azdır. Her şeyden önce çok ileri bir teknoloji ve kırılgan ekipmanlar gerektirmektedir.Altın dedektörünün en bariz özelliği yoğun mineralli bir taşın altından 1 gramdan minik altın parçacıklarını (cürufu) bulabilmesidir.Bu özellik, öteki bir oldukça dedektörün yapılış prensibinin dışındadır ve altın dedektörünü öteki tüm detektörlerden ayıran başlıca özelliktir.Bu özelliklere sahip bir dedektörü üretmek başlıca çok güçlü bir ar-ge ve mühendislik gerektirdiğinden, buna sahip şirketler öteki bir çok sıradan şirket ile keskin şekilde ayrışırlar.Mineralli topraklarda metal etkisi çok yoğundur. Bu etkilerin içerisinden sadece altın olanını kaçırmadan yakalamak ve ayırmak sanıldığından da zordur. Bu tür dedektörlerin teknolojileri hemen hemen tamamen değişikdır.Altın, özdirenci ve birim uzunluğuna düşen endüktansı saygınlıkı ile çevrede bulunan öteki metal ve manyetik özellikli hedeflerden bir ölçüde farklı değerlere, başka bir ifade ile farklı vakit sabitlerine sahiptir. Benzer şekilde altının bulunmuş olduğu zeminler de bu özellikleri itibarı ile ortalama zeminlere göre farklılık gösterirler.Tipik bir define dedektörü yada tek para dedektörü yaklaşık bir arazide geniş bir hedef çeşitliliğine eşit duyarlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Buna karşılık altın dedektörleri hedeflendikleri zemin ve bu zeminlerdeki olası öteki impüriteler ile altın ayrımını harika yapabilecek nitelikte optimizasyona sahiptir. Altın dedektörleri bu dengeyi sağlamak üzere; metot, teknoloji, detaylı hesaplar ve bilgi birikimi ile geliştirilmiş bu amaca odaklanmış cihazlardır. Dedektörün böyle tasarlanmış olması altının bulunmuş olduğu arazide o dedektör tarafınca idraklanıp algılanamaması arasındaki farkı belirler.örneğin; bir define dedektörünün hedefi genellikle büyük objelerdir. Metal farkı olan dedektörlerde bir objelerin çelik, demir, bakır, altın veya değersiz bir maden bulunduğunu algılamak mümkün olabilmektedir. Hedef alınan cisim büyük olduğu için algılaması daha rahat ya da daha derinden olası olabilmektedir. Yeryüzünde insanlık tarihine göz atıldığında definelerin insanoğluın yaşadığı topraklarda, altının ise çoğu zaman çorak, el değmemiş, taşlık ve mineralli arazilerde olduğu gözlenmektedir. Bu sebep ile bahsedilen dedektörlerin kullanım alanları ve bölgeleri belirgin şekilde ayrılmaktadır Dedektör fiyatları genellikle marka model olarak değişmektedir.
Size bu konuda uzman firmanın iletişim bilgilerini verelim.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir